..:Info:. .:Stamtavla:. .:MH:. .:BPH:. .:Utställning:. .:Drag:. .Rallylydnad:. .:Viltspår:. .:Bilder:..

2012-10-20
Arbetprov klass 1
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 3       
T-vägskorsning 2      
Grind 3      
Dubbel last 2      
Utan last 1      
helhetsintryck 1      
Summa 12   27,5  

För uppflyttning 85-120 poäng

 

2012-09-22
Arbetprov klass 1
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 3 0 0   
T-vägskorsning 2 0 0 Bryter..
Grind 3      
Dubbel last 2      
Utan last 1      
helhetsintryck 1      
Summa 12      

För uppflyttning 85-120 poäng

 

2012-08-26
Arbetprov klass 1
Domare: Kaj Kiiskilä

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar:
Slalom 3 10 30   
T-vägskorsning 2 8 16 Går vid sidan
Grind 3 0 30  Går ur
Dubbel last 2 10 20  
Utan last 1 10 10  
helhetsintryck 1 7 7  
Summa 12   83  

För uppflyttning 85-120 poäng

 

2012-06-02
Allmändraget i Degerfors, KM
Domare: Bengt Mårtensson

Moment: Koeff Betyg Poäng Anteckningar
1. Selning 1 10 10  
2. Slalom 3 0 0 Gick ur banan
3 T-vägs korsning 2 10 20  
4. Stanna 4 0 0 Gick ur
6 Helhetsintryck 1 6 6  
Summa 11   36  
 
För uppflyttning min 80 poäng -110 poäng