..:Info:. .:Stamtavla:. .:MH:. .:BPH:. .:Utställning:. .:Drag:. .Rallylydnad:. .:Viltspår:. .:Bilder:..

Filou utförde Beteende och Personlighets beskrivning hund måndagen den 28 Maj 2012
Det kompletta resultatet finns på SKK, men det jag fick med mig hem på protokoll är detta resultatet.
Gradskalan går från 0-4 där 0 motsvarar Inte alls, och 5 Mycket.
Beskrivare var: Irene Stjärnås
 

Moment 1: Främmande person
Glad i människor 0 1 2 3 4
Trygg 0 1 2 3 4Moment 2: Föremålslek
Energisk 0 1 2 3 4
Lekfull 0 1 2 3 4


Moment 3: Matintresse
Energisk 0 1 2 3 4

Moment 4: Överraskning
Nyfiken 0 1 2 3 4
Arg 0 1 2 3 4
Trygg 0 1 2 3 4

Moment 5: Skrammel
Nyfiken 0 1 2 3 4
Trygg 0 1 2 3 4


Moment 6: Närmande person
Glad i människor 0 1 2 3 4
Arg 0 1 2 3 4
Trygg 0 1 2 3 4


 
  

Moment 7: Underlag
Trygg 0 1 2 3 4


 

Moment 8: Skott
Trygg 0 1 2 3 4


Över alla moment
Ljudlig 0 1 2 3 4
Posetiv attityd 0 1 2 3 4